Kristina

Svetkovina Svih Svetih slavi se 1. studenog. Taj dan spomen je na sve kršćanske svece, sve one službeno proglašene i neproglašene, poznate i nepoznate. Povijsni razvoj Ovaj dan povezan je s poviješću staroga Rimskog Panteona, koji je car Agripa potkraj 1. stoljeća podigao u čast “svim bogovima,” a obnovio ga car Hadrijan u prvoj polovici […]