Kristina

17. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

od Kristina na 20 srpnja, 2021

Ove se godine od 17. do 21. nedjelje kroz godinu čitaju odlomci iz 6. glave Ivanova evanđelja. Glava 6. Ivanova evanđelja veoma je važna: donosi Isusov Euharistijski govor o Kruhu života – to je sam Isus. Hrana i voda su osnova ljudskoga života. Jelo je jedna od temeljnih ljudskih potreba. Evanđelja posebno ističu Isusovu osjetljivost […]