Kristina

26. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

od Kristina na rujan 22, 2019

Liturgijska čitanja ove nedjelje govore o potlačenima od onih koji su bogati i na vlasti. Kraj, odnosno završetak takvih odnosa vodi nas do bitnoga: Božjeg suda i presude. Prvo čitanje (Am 6, 1. 4-7) Razuzdani raskošnici, bit ćete prognani! Bogatstvo i raskošan život zatvaraju srce čovjeka Bogu i ljudima. Tako je već i prorok Amos […]