Kristina

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU (A)

od Kristina na 19 siječnja, 2020

Nakon krštenja Isus započinje sa svojim propovijedanjem, s naučavanjem. Povlači se u Kafarnaum, uz more, daleko od Jeruzalema. Isusov početak propovijedanja dolazak je svjetlosti  u ljudski mrak. Davno prije Isusa, (8. stoljeće), prorok Izaija govori o svjetlu, o čežnji za svjetlom, u doba asirskog osvajanja i porobljavanja Izraela. Izaija govori i o poniženju koje Bog dopušta […]