Kristina

Završava se liturgijska godina B . Na njezinom završetku slavimo svetkovinu Krista Kralja svega stvorenoga, svega što postoji: čovječanstva, prirode, svemira, materijalnog i duhovnog svijeta. Ovu svetkovinu ustanovio je papa Pio XI u svojoj enciklici “Quas Primas” 11. prosinca 1925. Bio je to njegov odgovor na tadašnji rast sekularizma, te širenje bezbožnog nacizma i komunizma koji […]