Kristina

SVETI PETAR I PAVAO

od Kristina na 28 lipnja, 2020

Već od 3. stoljeća Crkva u istom blagdanu slavi Petra koga je Gospodin odabrao da u apostolskom zboru bude “kamen” temeljac i povezivač te Pavla koga šalje da evanđelje navijesti cijelome svijetu. Oni su nam oci u vjeri. Njihov blagdan je blagdan Crkve koja se rađa. Petra je Isusu Kristu doveo njegov rođeni brat Andrija, […]