Sakramenti

Sakramenti – znakovi Božje prisutnosti

Bog, kojega u njegovu pravom svjetlu nitko od ljudi nikada nije vidio, objavljivao se ljudima u znakovima. Govorio je znakovima prirode i čudesnim djelima u povijesti spasenja. Da bi ljudi mogli razumjeti Božju brigu i ljubav za njih, Bog im je govorio u simboličkom i slikovitom govoru poruka. Konačno je u Isusu Kristu Božja Riječ uzela naš ljudski život. Bog je u Isusu postao čovjekom. Isus je za nas ljude znak ljudski za nevidljivog Boga.

Za vrijeme svog zemaljskog života dao je svojoj Crkvi znakove posvećivanja koji će nas učiniti zauvijek Božjim prijateljima. Tih znakova ili sakramenata ima sedam:

  1. Krštenje
  2. Potvrda
  3. Sveta Pričest
  4. Ispovijed
  5. Bolesničko pomazanje
  6. Svećenički red
  7. Ženidba

Svi sakramenti potječu od Isusa Krista. Vezni su za njegovo otkupiteljsko djelo, za njegov život, smrt, uskrsnuće i poslanje Duha Svetoga. Sam Isus Krist djeluje u sakramentima po svojim riječima i znakovima jakošću Duha Svetoga.