31. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

od Kristina na 23 listopada, 2022

Zakej

Ovonedjeljna liturgija ponovo nas okuplja oko Isusa. Po njemu je među nama prisutno Božje milosrđe i spasenje. Pozvani smo da sa zahvalnošću prihvatimo spasenje koje nam dolazi s Isusom i da obnovimo vjeru u milosrđe Božje prema svim ljudima.

Prvo čitanje (Mudr 11, 22-12,2)

Ti si milostiv svima jer ljubiš sva bića.

U prikazivanju egipatskih zala, koja su bila kazna za grešan život i izrabljivanje Izraelaca, pisac Knjige mudrosti obrazlaže razloge Božje umjerenosti pri kažnjavanju. Glavni razlog Božje suzdržljivosti pri kažnjavanju jest ljubav prema svijetu koji je stvorio i uzdržava u postojanju. Nigdje drugdje u Starom zavjetu nije tako snažno izražena ljubav Božja prema stvorenom svijetu i čovjeku kao kruni Božjih stvorenja. Zato Bog ne prestaje ljubiti i kad pripušta prirodne nepogode ili bolest. On to čini da bi ljudi snažnije doživjeli i prihvatili svoju ovisnost o njemu.

Drugo čitanje (2 Sol 1, 11 – 2, 2)

Proslavilo se ime Kristovo u vama, i vi u njemu!

Druga poslanica Solunjanima zove na oprez pri izračunavanju Isusova drugog povratka ili paruzije. Vjernici Soluna razumjeli su Apostolovo propovijedanje i samu Prvu poslanicu Solunjanima kao da uskoro predstoji Dan Gospodnji.

Isus se proslavlja u nama vjernicima ako živimo po svojoj vjeri i svjedočki djelujemo među ljudima. Mi kršćani znamo da ćemo jednog dana boraviti s našim Bogom u slavi na nebu. Očekujući taj trenutak mi svojim radom nastavljamo djelo spasenja Isusa Krista ovdje na zemlji.

Evanđelje (Lk 19, 1-10)

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

Zgodu o Zakeju donosi jedini Luka. Zakej je svojim zanimanjem uzdržavao svoju obitelj te svoje ukućane činio materijalno povlaštenima u odnosu na ostale stanovnike Jerihona. Međutim i Zakej i njegovi ukućani nisu bili sretni u srcu. Željeli su se iščupati iz svoje prividne sreće, a sugrađani im to nisu dopuštali. Isus u punoj svijesti svoje povezanosti s Ocem govori da s njime u Zakejevu kuću ulazi spasenje koje oni zahvalno prihvaćaju.

Isus se ponaša mimo očekivanja većine pobožnih Jerihonaca koji su smatrali da je Zakej nepopravljiv i zato nedostojan Isusova društva. U znak spremnosti da slijedi Isusa u nauci o odgovornoj uporabi materijalnih dobara, Zakej daje polovicu svoga imanja siromasima i spreman je četverostruko nadoknaditi onima koje je oštetio.

Isus donosi spasenje ne samo domaćinu nego i cijeloj obitelji. U stara vremena bilo je nezamislivo da ukućani ne prihvaćaju vjeru domaćina. Vezala ih je s njime ljubav, život pod istim krovom, međusobno povjerenje i česti dijalog o presudnim životnim pitanjima. Zato su Zakejevi ukućani postali dionici spasenja koje je Isus donio domaćinu.

MISNA ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: