Kristina

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA (B)

od Kristina na 3 svibnja, 2021

Služba riječi šeste vazmene nedjelje govori o ljubavi koja ima svoj model, uzor, arhetip u božanskoj ljubavi, jer “Bog je ljubav”. Čovjeku je dan na raspolaganje život i sudbina. U čovjekovo raspolaganje sa samim sobom, Bog ne intervenira u svojoj moći i slavi, Bog se nudi da mu pomogne, pruža mu ruku, želi surađivati s […]