Kristina

19. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

od Kristina na 1 kolovoza, 2021

Svako živo biće živi i raste hraneći se. Isto vrijedi i za naš kršćanski život. Bez nebeskoga kruha ne možemo imati života u sebi. Zato Isus proglašava da je On živi kruh koji je s neba sišao za život svijeta. Stoga više nego svagdanja hrana i piće za tijelo, čovjeku je potreban sam Isus Krist, […]