Kristina

od Kristina na 17 listopada, 2021

MISNA ČITANJA  —————————————————————- 30. NEDJELJA KROZ GODINU (B) Čovjek je sebi nedostatan, osjeća potrebu za potpunim oslobođenjem i spasenjem. A tu potrebu može ispuniti samo u Bogu. Crkva je zajednica onih koji vjeruju da je Isus Bog i Spasitelj, da je Isus došao radi nas ljudi, radi našeg spasenja, da je tu, s nama. Crkva […]