PETA VAZMENA NEDJELJA (A)

od Kristina na 1 svibnja, 2023

„Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.“ Apostol Petar je tu poslovicu primijenio na uskrslog Krista. Krist je od velikih bio odbačen, ali ga je nebeski Otac postavio za kamen temeljac, ugaoni i živi za gradnju novoga duhovnog hrama – od živoga duhovnog kamenja onih koji vjeruju u njega i koji su tu vjeru posvjedočili primajući krštenje. Crkva je narod Božji. Crkva je prvobitno duhovna građevina, čiju povezanost i stabilnost jamči „Zaglavni Kamen“ – Uskrsli Krist.

Prvo čitanje Dj 6,1-7

Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

Prvo čitanje izvještaj je Djela apostolskih o izboru sedmorice jeruzalemskih povratnika iz inozemstva za služitelje ili đakone koji će Dvanaestorici pomagati u vođenju crkvene zajednice. Dvanaestorica su uvidjela potrebu za uvođenjm služiteljske ili đakonske službe. Njihova je prvobitna zadaća bila briga o bolesnima i siromašnima u vjerničkoj zajednici, te da pravedno dijele crkvena dobra.Tako Bog po njima na neki način objavljuje svoju pravednost pred svim narodima. I danas nakon II. Vatikanskog Sabora đakoni idu upravo s tom službom među narode da svojim životom svjedoče ljubav Kristovu prema svakom čovjeku. Đakonska služba se s vremenom proširila i na propovijedanje te dijeljenje krštenja, pričesti i prisustvovanja ženidbi vjernika.

Drugo čitanje – 1Pt 2,4-9

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo.

Drugo čitanje odlomak je iz Prve Petrove poslanice u kojem prikazuje uzvišenost i odgovornost kršćanskoga vjerničkog poziva. Svi smo mi izabrani da Boga upoznamo i navijestimo svijetu njegova čudesna djela. A to svoje poslanje ne možemo izvršiti bez Krista. Da bismo izvršili tu ulogu, a to je svećenička uloga, Isus nas okuplja oko sebe kao živo kamenje zgrade njegove Crkve kojoj je On sam ugaoni kamen.

Evanđelje Iv 14,1-12

Ja sam put i istina i život.

Današnje Evanđelje dio je Isusova govora na oproštajnoj večeri u kojem se predstavlja kao Put, Istina i Život.

Gospodin je jedini put koji vodi u nebo. Tko želi pronaći Boga i postići svoj zadnji cilj mora se držati Krista, vjerovati u njega i slijediti ga. Zato je Gospodin naš put, jer je On istina i život. On nam objavljuje svu istinu o Bogu. A Bog je izvor i norma sve istine i o čovjeku. Istina je sve što nas Isus uči i na istini njegova nauka treba ocijeniti naš život i život svakoga čovjeka.

Budući da je Krist jedina prava istina, vjerovati u kršćansku istinu ne znači samo držati istinitima vjerske tvrdnje, nego najdublje uz njega prianjati i njemu se izručiti. Tako naša vjera dotiče neposredno samoga Krista, jer vjera je osobno općenje s Isusom. Stoga je vjera živa tek po ljubavi, jer se predanje osobnom Kristu ostvaruje samo u ljubavi.

Krist je život. Od njega izlazi svaki život, u svemu što je stvoreno nema drugoga pravoga života do onoga koji dolazi od Krista. On je kao Stvoritelj i Otkupitelj izvor svakoga naravnoga i nadnaravnoga života. A sveta Euharistija u našem vjerskom životu je mjesto gdje Krist osobno i životno ulazi u naš život da nam donese sve darove svoga otkupljenja. Euharistija je »tajna vjera« u kojoj je uključena sva istina o Kristu, to je tajna njegovog života i smrti. Dar svete Euharistije nama je život, jer u njoj nam se daruje sam Krist koji je naše spasenje i naš vječni život.

MISNA ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: