27. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

od Kristina na 3 listopada, 2023

Tema ovonedjeljnih  čitanja je vinograd, gospodar vinograda i vinogradari. Bit tema je nevjerstvo.

Prvo čitanje (Iz 5, 1-7)

Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov.

Starozavjetni prorok Izaija govori o Vinogradu Gospodina nad vojskama. Tom alegorijskom pjesmom prorok Izaija izražava Božju ljubav i kaznu prema svome vlasništvu, svome narodu Izraelu, koji se odmetnuo i nije mu uzvraćao ljubavlju.

Slika vinograda kod proroka Izaije je žalosna, jer vinograd ne rodi dobrim plodovima. Vinograd ovdje predstavlja narod izraelski koji je izgubio vjeru i odmetnuo se od Boga, te ne donosi Gospodaru vinograda – Bogu, Gospodinu nad vojskama – slatko zrelo grožđe, nego gnjilo grožđe. Zato Gospodar odluči srušiti ogradu i vinograd će biti pregažen. Izrael, Božji narod nije donio ploda i zato je osuđen na propast.

Svaki čovjek, svaka obitelj i zajednica, kao i cijela Crkva i čitavi čovječanstvo je Božji vinograd, koji vinogradar, Bog Otac, brižno njeguje i voli, ali i od svih nas, svojih loza, zahtijeva miran rast i ljubav.

Drugo čitanje (Fil 4, 6-9)

 To činite i Bog mira bit će s vama!

Radost u Bogu, blagost prema ljudima, izbjegavanje tjeskobe, izručenje Bogu u molitvi što sve u nas i oko nas donosi Božji mir i na što nas potiče apostol Pavao, su sve slatki plodovi vinograda Božjega koje mora u sebi imati svaki kršćanin. Uz te kreposti Pavao spominje još neke oko kojih se treba truditi u svakom Božjem vinogradu.

»Uostalom, braćo, – govori nam apostol –, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka vam bude u srcu! Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti, pa će Bog, izvor mira, biti s vama!«

 Pavao je svjestan kako novo-kršćani žive u postojećim grčkorimskim civilizacijama koje imaju drugačija životna usmjerenja. Zato ih upućuje da od njih trebaju prihvatiti ono što je dobro – postojeće humanističko – etičke vrijednosti. Zatim im govori kako u te zajedničke etičke vrijednosti, njegovi vjernici, trebaju unositi i ono što su od njega – Kristova apostola, „naučili i primili i čuli i vidjeli,“ – zasade vjere, pa će „Bog mira biti s njima,“ tako ih Pavao uvjerava. Premda ih vjera u Isusa Krista neće lišiti tjeskoba i patnje zbog neizvjesnosti, nesigurnosti i progonstva, ipak će im ta vjera pomoći da sve izdrže, jer je Krist s njima u pomoći i u svakoj muci. I Pavao je spokojan u zatvoru, jer i on ima Božji mir u sebi, uz Krista uskrsloga.

 

Evanđelje (Mt 21, 33-43)

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima.

U 27. nedjelji kroz godinu A, evanđelist Matej upoznaje nas s Isusovom prispodobom koja govori o vinogradu, gospodaru vinograda i vinogradarima. Isus upotrebljava vinograd u slikovitom smislu. U ovoj priči vinograd je navještaj kraljevstva Božjeg, a sam Bog je vlasnikGospodar vinograda. Gospodar je vinograd iznajmio vinogradarima da ga obrađuju i njeguju. No, vinogradari kojima je povjeren vinograd nisu mogli podnijeti da netko  drugi posjeduje vinograd i ubire njegove plodove. Oni ne žele ustupiti vlasniku vinograda urod koji njemu pripada. Između vlasnika i najamnika dolazi do sukoba. Najamnici  ubijaju sluge koje vlasnik šalje po plodove – obrano zrelo grožđe. Čak ubijaju i vlasnikova sina, misleći da će tako postati gospodari vinograda. To je vrhunac zloće, zbog koje ih čeka kazna.

Tema vinograda ove nedjelje, iz evanđelja, zajednička je i prvom misnom čitanju iz Staroga zavjeta.

Obje slike vinograda, iako različite, upozoravaju na nevjernost, a svaka nevjernost Bogu, donosi kaznu. U evanđelju će Gospodar svoj vinograd povjeriti drugim vinogradarima, a dobaciti prve. To znači odbacit će one u židovskom narodu koji su se smatrali jedinim nositeljima mesijanskog spasenja i uputiti poziv poganima.

Prispodoba o Gospodaru vinograda koji od vinogradara traži urod svoga unajmljenog vinograda, te na kraju šalje i svoga sina po taj urod, odražava Isusovo poslanje i sudbinu te neizravno ističe njegovu moć. Isus već ovdje najavljuje sebe kao „novi vinograd ,“ on je trs, a ‘njegovi’ su loze, a loze bez trsa nemaju života: on je izvor svega njihova života.

Vinograd Gospodnji, naš je dom! Povjerena nam je briga za vinograd, u iščekivanju Baštinika – Sina Božjega. Isusov govor u evanđelju usmjeren je na vjerske dostojanstvenike i vođe njegova naroda, ali i na svakog pojedinca, na svakoga od nas, kao trsa u vinogradu, koji treba donositi zdrav i slastan plod.

ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: