13. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

od Kristina na 21 lipnja, 2023

Prvo čitanje: 2Kr 4,8-11.14-16a

Svet je onaj čovjek Božji, neka ostane kod nas.

Šunamka, potaknuta nesebičnom ljubavlju, bez ikakvog interesa i računa ugošćuje proroka Elizeja, poklanjajući mu svoju pozornost i vrijeme pa, prepoznajući da je svet, načini mu mjesto u svom domu, da stanuje tu kad navrati onuda. A kako ni jedno dobrostivo djelo ne propada u Božjim očima, tako Božji čovjek nagrađuje ovu njezinu srdačnost i gostoljubivost tako da joj obećava rođenje sina. On je nagrada – novi život. Bog upravo tako nagrađuje –  darujući novi život.

Drugo čitanje: Rim 6,3-4.8-11

Krštenjem smo zajedno s njime ukopani, hodimo u novosti života.

A što znači novi život za kršćanina i u čemu se sastoji njegovo blaženstvo, poučava nas sveti Pavao. On govori o krštenju u Isusa Krista, ne kao o obredu koji danas mnogi traže za svoju djecu, odgajajući ih poslije u duhu svijeta, nego kao o umiranju svom starom životu: «Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.» Kakve to posljedice ima na život kršćanina, kaže na kraju Poslanice: «Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!»

Evanđelje: Mt 10,37-42

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan. Tko vas prima, mene prima.

U evanđelju Isus sam poučava značenje tih riječi; pogotovo je u ovoj rečenici srž toga: «Tko nađe svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.» Ovakav zahtjev ljubavi mogao bi preplašiti svakog čovjeka jer svaki ima potrebu sačuvati svoj život i nemoguće ga je ostvariti bez Duha Svetoga. Čak je i Petar, one noći kad je Isus bio predan, preplašen za svoj život, zatajio da je Isusov učenik. Nakon Isusove smrti, apostoli su se prepali i skrili. Petar, koga je Isus prozvao stijenom na kojoj će utemeljiti svoju Crkvu, shvatio je svoju izdaju i pokajao se. Apostoli, nakon silaska Duha Svetoga, bez straha izlaze na trg svjedočiti za Krista. Svi daju svoje živote za njega. Svi su oni imali obitelj, majke, očeve, neki od njih ženu i djecu, ali Krist je bio na prvome mjestu. Zato su pošli za Njim prihvaćajući svoje križeve.

ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: