UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO

od Kristina na 15 svibnja, 2023

Svetkovina Uzašašća GospodinovaSpasovo po svom sadržaju sastavni je dio pashalnog otajstva: onaj Isus koji je umro na križu, uskrsnuo je i ušao u proslavljeno stanje. To u misnom Vjerovanju izričemo biblijskom slikom: “Sjedi s desne Ocu”. Krist je uzašao k Ocu nebeskom. Krist je uzdignut sa zemlje uzdignut u slavu i time je i nama pokazao i otvorio put nade i slave ako imamo vjere u Uskrsloga. Naš pogled „uprt u nebo,“ u Onoga koji je uzašao „u nebo“ i sjedi s desne Ocu, znak je da je i naše srce uzašlo s njime.

Uzašašće Isusovo je otajstvo vjere koje riječi ne mogu potpuno izložiti, jer njegov sadržaj (“uskrsli Krist uzašao je k Ocu”) nadilazi naše osjetno iskustvo. Izričaj da je Isus uzašao na nebo ne znači da je otišao, ostavio zemlju i svijet, nego da je raspeti i uskrsnuli Isus (koji je, kako sažeto glasi jedan od članaka vjere, pravi Bog i pravi čovjek) upravo kao čovjek “ušao, uzašao” u Božji život, još bolje rečeno: ljudska je narav po tomu odlikovana i zauvijek s Bogom povezana.

Prvo čitanje (Dj 1, 11)

Povijesnu činjenicu Uzašašća Gospodinova potvrđuje nam prvo čitanje iz Djela Apostolskih koje govori o Isusovu boravku među svojim apostolima četrdeset dana nakon njegova Uskrsnuća i o obećanju Duha Svetoga kojega će im poslati od Oca i koji će sići na njih te će mu biti svjedoci do na kraj zemlje.

Drugo čitanje (Ef 1, 17-23)

Sudbina svakog čovjeka povezana je s Gospodinom Isusom Kristom, a posebno nas kršćana. Bog Otac je, »kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovome svijetu nego i u budućem« (Ef 1,22), postavio Sina svojega Glavom Crkvi, zajednici u kojoj želi sabrati sve ljude. »Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.« (Ef 1,23)

Evanđelje (Mt 28, 16-20)
Kristovo Uzašašće početak je poslanja Crkve. Upravo danas Crkva želi da svi kršćani sebi posvijeste da su sudionici toga poslanja. Svi smo pred Kristom, Kraljem slave i budućim Sucem odgovorni za svoje vrijeme i za svakoga čovjeka.
Krist je došao na zemlju donijeti Božje kraljevstvo za sve ljude. Stoga, naređuje svojim apostolima i njihovim nasljednicima kao i svima nama da idemo k svim narodima kako bi riječju i primjerom pridobili sve ljude dobre volje da slijede Isusa kao jedinog Učitelja. A vjera svih onih koji prihvaćaju Isusa za svojega Spasitelja treba svakoga napose biti utvrđena i zapečaćena krštenjem u ime trojedinoga Boga: Oca i Sina i Duha Svetoga.
»Isus im pristupi i prozbori: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.”« (Mt 28,18-20)

ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: