ŠESTA VAZMENA NEDJELJA (C)

od Kristina na 28 travnja, 2013

Ovo je nedjelja kad sebi posvješćujemo da Crkva djeluje u promjenjivim povijesnim prilikama, svjesna da joj je zadana vjernost Isusu ali i okrenutost ljudima kojima je šalje uskrsli Krist. Duh Sveti je oživljava i vodi u njezinu povijesnom poslanju. On potiče ne samo pastire nego i laike da svi zajedno čuvamo riječ Isusovu i nastojimo biti jasan znak spasenja koje Bog u Kristu nudi ljudima i narodima svih vremena.

Prvo čitanje (Dj 15, 1-2. 22-29)

Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno.

Današnje prvo čitanje donosi sržni dio izvještaja o apostolskom saboru u Jeruzalemu. Problem je nastao u Antiohiji, prvoj zajednici sastavljenoj pretežno od obraćenih pogana. Došli su im u pohod kršteni Židovi iz Jeruzalema koji su rekli da za spasenje nije dovoljno biti kršten na ime Isusovo nego se muškarci trebaju i obrezivati u znak uključivanja u saveznički narod Božji. Zato su vjernici Antiohije poslali kao svoje delegate Pavla i Barnabu apostolima u Jeruzalem s molbom da se stvar ozbiljno raspravi.
Na vijećanje su se  sastali apostoli, starješine i Crkva. Pod Crkvom se ovdje misli sva jeruzalemska zajednica, dakle i oni koje danas zovemo laicima. Sabor zaključuje poslati izaslanike među krštene pogane i daje tim izaslanicima pisani tekst zaključka: “Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta povrh onoga što je potrebno” . Ovo je presudna povijesna odluka o kojoj Isus nije ništa odredio, iako su on sam pa i svi apostoli bili obrezani. Židovima je obrezanje bilo vanjski znak uključenja u saveznički narod Božji a Grcima i Rimljanima I stoljeća nepotrebno sakaćenje ljudskog tijela. Tražeći rješenje apostoli i jeruzalemska zajednica su molili, razmišljali i slušali poticaje Duha Svetoga. Kad su donijeli odluku, bili su uvjereni da je to nadahnuće Duha Svetoga.  Ovo saborsko ili sinodalno načelo ostalo je trajno prisutno kroz povijest u živoj Crkvi.

Drugo čitanje (Otk 21, 10-14. 22-23)

Pokaza mi sveti grad gdje silazi s neba.

Drugo čitanje nastavak je viđenja o novom Jeruzalemu kojem je povijesna i zemaljska Crkva slika. Taj grad silazi od Boga u znak da spasenje pojedinaca i cijelog čovječanstva nije ljudsko dostignuće nego Božji dar. Blistavost tog grada uspoređena je s raskošnim gradovima grčko-rimskog svijeta koji mu nisu ni sjena. Dvanaest gradskih vrata znak su obilnog ulaženja: to je grad dobrodošlice svima zainteresiranima, nitko nije unaprijed isključen. Vrata su ispisana imenima dvanaest plemena Izraelovih kojima su u 7. poglavlju Otkrivenja dodani ljudi iz svih naroda i jezika, što je znak univerzalnosti Crkve povijesne i eshatonske. Na temeljima grada ispisana su imena dvanaest Jaganjčevih apostola. To je znak da Crkva kroz povijest čuva sve što su joj apostoli predali kao od Isusa zapovjeđeno te da starješinsku službu u njoj obavljaju zaređeni služitelji.

 Na Vidiočevo iznenađenje nema u gradu hrama. Za Židove je hram bio središte okupljanja i štovanja Boga. U novom Jeruzalemu hram je sam Bog i proslavljeni Jaganjac.  Gdje god se krštenici skupljaju na svoju euharistiju – Bog je s njima i proslavljeni Jaganjac.

Evanđelje (Iv 14, 23-29)

Duh Sveti dozivat će vam u pamet sve što vam ja rekoh.

U današnjoj 6. vazmenoj nedjelji C, Isus se oprašta od svojih učenika, ohrabruje ih i obećava da će im poslati Duha kao znak svoje trajne prisutnosti u svijetu – Duha Svetoga. Daje im svoju riječ i dopušta im da njegova riječ u njima dozrije, da bude potvrđena, a onda će Otac u njegovo ime poslati Duha Svetoga, Branitelja, onoga koji će im dozivati u pamet i otkrivati dubinu svega onoga što im je govorio. Duh će biti uz Crkvu da je štiti od opasnosti što dolaze iz nje same, od unutarnjih razdora i svađa. Duh će je štititi i od opasnosti izvana. Zato ga u Vjerovanju zovemo Duhom životvorcem. On oživljava svakog krštenika i krizmanika, aii i svu crkvenu zajednicu. Isus govori da će Duh Crkvu “poučavati o svemu i dozivati u pamet sve što” je on govorio i činio.

On odlazi ali ostavlja njih, svoje učenike koje će Duh očinsko-sinovski uvoditi u svu istinu, po kojoj će oni moći biti dionici i navjestitelji Božjih spasiteljskih nauma. Po Duhu Svetomu oni će moći zagrijavati ljudska srca i privoditi ljude vjeri.

MISNA ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: