SV. IVAN PAVAO II., papa – čitanja

Prvo čitanje Iz 52, 7-10

 Čitanje knjige  proroka Izaije

 Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću,
i spasenje naviješta govoreći Sionu:”Bog tvoj kraljuje!”
Čuj, stražari ti glas podižu, zajedno svi kliču od radosti,
jer na svoje oči vide gdje se na Sion vraća Gospodin.
Radujte se, kličite, razvaline jeruzalemske,
jer je Gospodin utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem.
Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda,
da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni Psalam 95(96) 

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja

 Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Nek’ se govori među poganima: “Gospodin kraljuje!”
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

  

Drugo čitanje  Rim 8,31b-35.37-39

Čitanje  poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo,  ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao!
Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava!
Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?
U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti,
ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina,
ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje
u Kristu Isusu Gospodinu našem.

Riječ Gospodnja

 

 Evanđelje Iv 21,15-19

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 U ono vrijeme:  kad se Isus očitovao učenicima i nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?”
Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!”
Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi ovce moje!”
Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?”
Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.”
Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje! Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio;
ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.”
A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom!”

Riječ Gospodnja