PRIKAZANJE GOSPODNJE ili SVIJEĆNICA

Četrdeset dana nakon Isusova rođenja, njegova ga majka, vjerna zakonu, prikazuje Bogu u jeruzalemskom hramu. Zajedno sa Šimunom i mi to dijete priznajemo i slavimo kao “svjetlost na prosvjetljenje naroda i slavu puka svoga izraelskoga”.

Blagoslov svijeća i ophod

Na Istoku se ovaj blagdan zove “susret”. Gospodin je u svom hramu susreo svoj vjeran narod u osobi Šimuna i Ane. I mi danas u bogoslužju susrećemo Krista, “svjetlo svijeta”. Učinimo to u duhu vjere koju primismo na krštenju. Onima koji tu vjeru ispovijedaju kroza sav svoj život Gospodin obećaje konačan susret sa sobom u svom Kraljevstvu. I ophod u kojem idemo noseći u ruci zapaljenu svijeću označuje hod Božjeg naroda u susret konačnom svjetlu koje će nam se očitovati u nebeskoj slavi.

Misa

Ono što gledamo svojim zemaljskim očima to isto znademo osjetiti i u svom srcu. Znademo li prihvatiti milost, ona nam pomaže da čitamo i događaje svijeta u duhu koji nam Bog očitova.

SVJETLO U KOJEMU JE ŽIVOT RAZUMLJIV

 

Gospodin dolazi da nas pročisti
1. čitanje – Židovski je narod očekivao da će Mesija zaposjesti jeruzalemski hram. On će biti savršen svećenik, posve Bogu odan i prinosit će mu ugodnu žrtvu kojom će očistiti narod o njegova grijeha.

Psalam – Taj se psalam rado pjevao u Hramu kao psalam svečanog ulaska Božjega u svoj Hram. Mi smo živi Hram Božji. Srce naše, sve naše biće treba da bude širom otvoreno da nas posvema zaposjedne Bog, Otac, i Pomazanik njegov, Isus Krist Gospodin.

Svećenik sličan nama
2. čitanje – Očekivani Mesija bio je tajanstvena, veličanstvena i moćna ličnost. Međutim, bog nam šalje maleno dijete koje je nezaštićeno te postaje odbačenim, prezrenim i raspetim čovjekom. Ipak, on je svećenik koji nosi grijeh svijeta.

Isus prikazan u hramu
Evanđelje – Sva naša ljudska logika prestaje kad nam netko kaže da ćemo Boga susresti u malenom djetetu. To možemo spoznati jedino djelovanjem Duha Svetoga, No, tko primi to svjetlo, njime je posvema obasjan i prosvijetljena. AMEN!

SVIJEĆNICA, prof.dr. Tomislav Ivančić

MISNA ČITANJA