PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO (C) – misna čitanja

Prvo čitanje Dn 7, 9-10.13-14

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede.
Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna.
Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj.
Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega.
Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim.
Sud sjede, knjige se otvoriše.
Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji.
On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.
Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici.
Vlast njegova vlast je vječna, nikada neće proći, kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 97, 1-2.5-6.9

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom ko vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Ti si, Gospodine, Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Drugo čitanje 2Pt 1, 16-19

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče,
nego kao očevici njegova veličanstva.
Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas:
»Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!«
Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.
Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Mt 37, 5c

Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!

 

Evanđelje Lk 9, 28-36

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli.
I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.
I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija.
Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu.
No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj.
I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.
Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše.
A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!«
I upravo kad se začu glas, osta Isus sam.
Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

Riječ Gospodnja.