Misna čitanja – VELIKI ČETVRTAK – MISA POSVETE ULJA

Prvo čitanje Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovijesnikom biti siromarsima, iscijeliti srca slomljena; zarovljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gosspodnje i dan odmazde Boga našega; utješiti sve ožalošćene, razveseliti žalosne na Sionu, dati im vijenac umjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. A vas će zvati “Svećenici Gospodnji”, nazivat će vas “Službenici Boga našega”. Vjerno ću ih nagraditi nagradom isklopiti s njima Savez vječni. Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Tko ih god vidi, prepoznat će da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi.

Psalam 89, 21-22. 25 i 27

Nađoh Davida, slugu svoga,
svetim ga svojim uljem pomazah,
da ruka moja svagda ostane s njime
i moja mišica da ga krijepi.

Vjernost moja i dobrota bit će s njime
i u mome imenu rast će mu snaga.
On će me zvati: ‘Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.’

Drugo čitanje Otk 1, 5-4

Isus Krist jest Svjedok vjerni, Prvorođenac od mrtvih, Vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Evanđelje Lk 4, 16-21

U ono vrijeme: Dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.”