Misna čitanja – Spomen svih vjernika pokojnika

Prvo  čitanje   Mudr 3,1-9
Primio ih kao žrtvu paljenicu.

Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća; i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati te će vrcati kao iskre u strnjici.
Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevat nad njima uvijeke.Koji se u nj ufaju spoznat će istinu, i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.

Otpjevni psalam   Ps 42,2-5;43,3-5
Pripjev:  Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o kada ću doći i lice Božje gledati?

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:
o kada ću doći i lice Božje gledati?
     Duša moja gine kada se spomenem
     kako koračah u mnoštvu
     predvodeć ga k Domu Božjem
     uz radosno klicanje i hvalopojke
     u povorci svečanoj.
Pošalji svjetlost svoju i vjeronost: nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe, Bože, o Bože moj!
Što si mi, dušo, klonula
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj jer opet ću ga slaviti,
spasenje svoje, Boga svog!

Drugo čitanje   Otk 21,1-5a.6b-7
Smrti više neće biti.

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: “Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.
I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.” Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: “Evo, sve činim novo!” Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin.

Pjesma prije evanđelja   Iv 6,39
Ovo je volja onoga koji me posla:
da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim,
nego da ih uskrisim u posljednji dan.

Evanđelje   Iv 6,37-40
Tko vjeruje u Sina ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: “Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.”