Misna čitanja – Dvadeseta nedjelja kroz godinu (B)

Prvo čitanje (Izr 9, 1-6)
Jedite od mojega kruha i pijte vina koja sam pomiješala!

Čitanje Knjige mudrih izreka

Mudrost je sazidala sebi kuću i otesala sedam stupova.
Poklala je svoje klanice, pomiješala svoje vino i postavila svoj stol.
Poslala je svoje djevojke da objave svrh gradskih visina:
“Tko je još dijete, neka se svrati ovamo!”
A nerazumnome govori:
“Hodite, jedite od mojega kruha
i pijte vina koje sam pomiješala.
Ostavite djetinjarije, da biste živjeli,
i hodite putem razboritosti.”
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 34, 2-3.10-15)
Pripjev: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!
Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina ne trpe oskudice.
Dođite, djeco, i poslušajte me,
učit ću vas strahu Gospodnjem.
O čovječe, ljubiš li život?
Želiš li se dana naužiti sretnih?
Jezik svoj oda zla suspreži
i usne od riječi prijevarnih!
Zla se kloni, a čini dobro,
traži mir i za njim idi!

Drugo čitanje (Ef 5, 15-20)
Shvatite što je volja Gospodnja!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:
Razmotrite pomno kako živite!
Ne kao ludi, nego kao mudri!
Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!
Zato ne budite nerazumni,
nego shvatite što je volja Gospodnja!
I ne opijajte se vinom
u kojem je razuzdanost,
nego – punite se Duhom!
Razgovarajte među sobom psalmima,
hvalospjevima i duhovnim pjesmama!
Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu!
Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu
u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja (Iv 6, 56)
Tko jede moje tijelo i pije moju krv,
u meni ostaje i ja u njemu, govori Gospodin.

Evanđelje (Iv 6, 51-58)
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu:
“Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha,
živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati
tijelo je moje – za život svijeta.”
Židovi se nato među sobom prepirahu:
“Kako nam ovaj može dati
tijelo svoje za jelo?”
Reče im stoga Isus:
“Zaista, zaista, kažem vam:
ako ne jedete tijela Sina Čovječjega
i ne pijete krvi njegove,
nemate života u sebi!
Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju,
ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti
u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko,
krv je moja piće istinsko.
Tko jede moje tijelo i pije moju krv,
u meni ostaje i ja u njemu.
Kao što je mene poslao živi Otac
i ja živim po Ocu, tako i onaj
koji mene blaguje živjet će po meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao,
ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe.
Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.”
Riječ Gospodnja.