Misna čitanja – 17. nedjelja kroz godinu (B)

Prvo čitanje   (2Kr 4, 42-44)
Jest će i preostat će.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Neki čovjek došao
iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju
kruh od prvina, dvadeset ječmenih
hljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi:
“Daj ljudima neka jedu!”
Ali njegov momak odgovori:
“Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?”
On odgovori: “Podaj ljudima i neka jedu,
jer ovako veli Gospodin:
’Jest će i preostat će.’”
I postavi on pred njih.
I jedoše i još preosta,
prema riječi Gospodinovoj.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   (Ps 145, 10-11.15-18)
Pripjev: Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.
Oči sviju u tebe su uprte,
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju,
do mile volje sitiš sve živo.
Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

Drugo čitanje   (Ef 4, 1-6)
Jedno tijelo, jedan Gospodin, jedna vjera, jedan krst.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:
Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu:
sa svom poniznošću i blagošću,
sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!
Podnosite jedni druge u ljubavi;
trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!
Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!
Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   (Lk 7, 16)
Prorok velik usta među nama!
Pohodi Bog narod svoj!

Evanđelje   (Iv 6,1-15)
Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: “Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?” To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: “Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.” Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: “Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?” Reče Isus: “Neka ljudi posjedaju!” A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: “Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!” Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: “Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!” Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.
Riječ Gospodnja.