KRIST- KRALJ SVEGA STVORENJA (B) – misna čitanja

Prvo čitanje Dn 7, 13-14
Vlast njegova vlast je vječna.

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji.
On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.
Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici.
Vlast njegova vlast je vječna, nikada proći neće; i kraljevstvo njegovo vječno,
nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 93, 1-2.5
Pripjev: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven.

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!

Drugo čitanje Otk 1, 5-8
Knez kraljeva zemlje …učini nas kraljevstvom, svećenicima.

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola

Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih,
vladar nad kraljevima zemaljskim.
Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi
od naših grijeha te nas učini kraljevstvom,
svećenicima Bogu i Ocu svojemu:
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!
Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko,
svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim
sva plemena zemaljska.
Da! Amen. Ja sam Alfa i Omega,
govori Gospodin Bog – Onaj koji jest
i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje Iv 18,33b-37
Ti kažeš: ja jesam kralj.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Reče Pilat Isusu: »Ti li si židovski kralj?«
Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?«
Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički
predadoše te meni. Što si učinio?«
Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta.
Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge
borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.«
Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?«
Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet
da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«

Riječ Gospodnja.