Imenovanje kardinalom: 1977. – 1981.

Papa Pavao VI. imenovao je Josepha Ratzingera kardinalom, s naslovnom crkvomSanta Maria Consolatrice al Tiburtino, tijekom konzistorija 27. lipnja 1977. g.
Godine 1978. sudjelovao je u konklavi 25. i 26. kolovoza, kada je izabran papa Ivan Pavao I., koji ga je imenovao posebnim izaslanikom na Trećemu međunarodnom mariološkom kongresu, održanu u Guayaquilu u Ekvadoru, od 16. do 24. rujna. U listopadu iste godine sudjelovao je u konklavi kada je izabran papa Ivan Pavao II.
Bio je relator Pete redovite opće skupštine Biskupske sinode, koja je održana 1980. godine, na temu “Poslanje kršćanske obitelji u današnjem svijetu”. Bio je delegirani predsjednik Šeste opće skupštine Biskupske sinode, 1983. godine, a tema je bila “Pomirenje i pokora u poslanju Crkve”.