ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane:
Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu:
»Zaišti od Gospodina, Boga svoga,
znak za sebe iz dubine Podzemlja
ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori:
»Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.«
Tada reče Izaija:
»Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima,
pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:
Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 24, 1-4b.5-6

Pripjev: Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

Drugo čitanje: Rim 1, 1-7

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje –
– koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim
o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi,
po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem,
po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti
vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista:
svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 1, 18-24

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako:
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše,
nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan,
ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče:
»Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju.
Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina,
a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
»Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel –
– što znači: S nama Bog!«
Kad se Josip probudi oda sna,
učini kako mu naredi anđeo Gospodnji:
uze k sebi svoju ženu.Riječ Gospodnja.