9. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – misna čitanja

Prvo čitanje:1Kr 8, 41-43

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Pomoli se Salomon u hramu ovako:

»I tuđinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog,
nego je stigao iz daleke zemlje radi imena tvoga
jer je čuo za veliko ime tvoje, za tvoju jaku ruku
i za tvoju mišicu ispruženu – ako dođe i pomoli se u ovom hramu,
usliši ga s neba gdje prebivaš, usliši sve što te zaište tuđinac,
da bi upoznali svi narodi zemaljski ime tvoje
i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael
i da bi znali da je ime tvoje zazvano nad ovaj dom koji sam sagradio.
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:117, 1-2

Pripjev: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje.

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

 

Drugo čitanje: Gal 1, 1-2.6-10

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Pavao, apostol – ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih
i sva braća koja su sa mnom: Crkvama u Galaciji.
Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, koje uostalom i ne postoji.
Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo.
Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!
Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.
Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim?
Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:Lk 7, 1-10

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag.
Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu.
Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.« Isus se uputi s njima.
I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj.
Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi’ – i ode, drugomu: ‘Dođi’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini.«
Čuvši to, zadivi se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.«

Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.
Riječ Gospodnja.