6. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje Lev 13, 1-2.45-46

Čitanje Levitskog zakonika

Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:
»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika.
Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije
i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane,
a kako je nečist, neka stanuje nasamo:
neka mu je stan izvan tabora.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 32, 1-2.5.11
Pripjev: Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin
ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!

Grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu
prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!

Drugo čitanje 1Kor 10, 31 – 11,1

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:
Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili,
sve na slavu Božju činite.
Ne budite na sablazan
ni Židovima, ni Grcima,
ni Crkvi Božjoj,
kao što i ja svima u svemu ugađam
ne tražeći svoju korist,
nego što koristi mnogima na spasenje.
Nasljedovatelji moji budite,
kao što sam i ja Kristov.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mk 1, 40-45

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Riječ Gospodnja.