2. NEDJELJA KROZ GODINU (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: Iz 49, 3.5-6

Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin mi reče:
»Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!«
A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini,
da mu vratim natrag Jakova,da se sabere Izrael.
Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga.
I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva
i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima,
da spas moj budeš do nakraj zemlje.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: 40, 2.4.7-10

Pripjev: Dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

 

Drugo čitanje: 1Kor 1, 1-3

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa,
i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu,
pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju
ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Iv 1, 29-34

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
To je onaj o kojem rekoh:
Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!
Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan:
»Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.
Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi:
’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’
I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

Riječ Gospodnja.