15. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje (Am 7, 12-15)

Čitanje Knjige proroka Amosa

U one dane:
Amasja, svećenik betelski, reče Amosu:
»Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu,
ondje jedi kruh i ondje prorokuj!
Ali u Betelu da više nisi prorokovao,
jer ovo je kraljevsko svetište,
kraljevski hram.« Amos odgovori Amasji:
»Nisam ja prorok ni proročki sin,
nego stočar i gajitelj divljih smokava.
Ali Gospodin me uze od stada
i Gospodin mi reče:
’Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 85, 9ab-14)
Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje
onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Drugo čitanje (Ef 1, 3-10)

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.
U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, svetim, koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja – na hvalu slave njegove.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje (Mk 6, 7-13)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima.
I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe,
ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.
I govoraše im:
»Kad uđete gdje u kuću,
u njoj ostanite dok ne odete odande.
Ako vas gdje ne prime
te vas ne poslušaju, iziđite odande
i otresite prah ispod svojih nogu
njima za svjedočanstvo.«
Otišavši, propovijedali su obraćenje,
izgonili mnoge zloduhe
i mnoge su nemoćnike mazali uljem
i oni su ozdravljali.

Riječ Gospodnja.