USKRSNI PONEDJELJAK- misna čitanja

1. čitanje – Dj 2, 14. 22-32

Čitanje djela apostolskih

Na nad Pedesetnice ustade Petar zajedno s Jedanaestoricom,
podiže glas i prozbori:
“Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte:
Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem,
po rukama bezakonika razapeste i pogubiste.
Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.
David doista za nj kaže:
“Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga.’
Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro,
pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana.
Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo:
‘Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.’
Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.

Riječ Gospodnja

Psalam: 16 (15), 1-2a. 5. 7-8. 11

Pripjev: Ti si Gospodine, baština moja!

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
»Ti u ruci držiš sudbinu moju.«

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

Evanđelje – Mt 28, 8-15

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«
Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći:
»Recite: ‘Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga’
Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.«
Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas.
Riječ Gospodnja