TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA (C) – misna čitanja

Prvo čitanje Sef 3, 14-18a

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Klikći od radosti, Kćeri sionska,
viči od veselja, Izraele!
Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska!
Gospodin te riješio tvoje osude,
neprijatelje tvoje uklonio!
Gospodin, kralj Izraelov,
u sredini je tvojoj!
Ne boj se više zla!
U onaj dan reći će se Jeruzalemu:
»Ne boj se, Sione!
Neka ti ne klonu ruke!
Gospodin, Bog tvoj,
u sredini je tvojoj, silni spasitelj!
On će se radovati tebi pun veselja,
obnovit će ti svoju ljubav,
kliktat će nad tobom radosno
kao u dan svečani.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Iz 12, 2–3.4b-6
Pripjev: Kličite i radujte se jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvorâ spasenja.

Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Drugo čitanje Fil 4, 4-7

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Radujte se u Gospodinu uvijek!
Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima!
Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu –
– molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.
I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša
i vaše misli u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Lk 3, 10-18

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?«
On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema.
U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu:
»Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.«
Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?«
I reče im:»Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist.
Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.«
I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.

Riječ Gospodnja.