Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa – misna čitanja

Prvo čitanje Sir 3,2-6.12-14

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim.
Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago.
Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje.
Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina.
Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.
Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.
Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 128,1-5

Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema sve dane života svojega!

 

Drugo čitanje Kol 3,12-21

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost
te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!
Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!
A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva.
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!
I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!
I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu!
Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.
Djeco, slušajte roditelje u svemu, tâ to je milo u Gospodinu!
Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Lk 2,22-40

Čitanje svetog evanđelja po Luki

Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:

»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje,koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje narodâ,slavu puka svoga izraelskoga.« Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«

A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.