Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa (A) – misna čitanja

Prvo čitanje Sir 3,2-6.12-14

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim.
Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago.
Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje.
Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina.
Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.
Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.
Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 128,1-5

Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema sve dane života svojega!

 

Drugo čitanje Kol 3,12-21

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost
te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!
Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!
A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva.
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!
I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!
I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu!
Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.
Djeco, slušajte roditelje u svemu, tâ to je milo u Gospodinu!
Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Mt 2,13-15.19-23

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu:
»Ustani«, reče, »uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.«
On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.
Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.«
On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski.
Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.

Riječ Gospodnja.