SPOMEN SVIH VJERNIKA POKOJNIKA (C)- čitanja

Prvo čitanje: Mudr 3, 1-9

 Čitanje Knjige mudrosti

Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva.
Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća; i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru.
Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti.
Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni.
Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu.
Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati te će vrcati kao iskre u strnjici.
Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevat nad njima uvijeke.
Koji se u nj ufaju spoznat će istinu, i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim,
jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 42,2-3.5abc; 43,3-5

Pripjev: Žedna mi je duša Boga živoga: o kada ću doći i lice Božje gledati?

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:
o kada ću doći i lice Božje gledati?
Duša moja gine kada se spomenem
kako koračah u mnoštvu
predvodeć ga k Domu Božjemu
uz radosno klicanje i hvalopojke
u povorci svečanoj.

Pošlji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe,
Bože, o Bože moj!

Što si mi, dušo, klonula
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj jer opet ću ga slaviti,
spasenje svoje, Boga svoga!

Drugo čitanje: Otk 21,1-5a.6b-7

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.
I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.
I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.
I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak!
Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 11, 25-30

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 U ono vrijeme reče Isus:

»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.
Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.
Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.
Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.