Misna čitanja – sv. Stjepan

1. čitanje (Dj 6, 8-10; 7, 54-60)

U one dane: Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom, ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.

Kad su to čuli, uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.” Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: “Gospodine Isuse, primi duh moj!” Kada to reče, usnu.

 

Psalam (31, 3-4, 6-8, 17, 21)

U tvoje ruke, Gospodine, predajem duh svoj!

Prikloni k meni uho svoje,
pohiti da me oslobodiš!
Budi mi hrid zaštite,
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

U tvoje ruke duh svoj predajem:
otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

U Gospodina ja se uzdram,

radosno ću klicati tvojoj milosti.

Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire,
a ja se u Jahvu uzdam.

Radosno ću klicat’ tvojoj milosti,
jer si na moju bijedu pogledao,
pomogao u tjeskobi duši mojoj.

Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.

Zakloni me štitom lica svoga
od zavjera ljudskih.

 

Evanđelje (Mt 10, 17-22)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: “Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!” “Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.”