Misna čitanja – 3. korizmena nedjelja (B)

Prvo čitanje Izl 20,1-3.7-8.12-17
Zakon bijaše dan po Mojsiju.

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi:

“Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj. Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!”

Otpjevni psalam Ps 19, 8-11
Pripjev: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje, neuka uči.
Prava je naredba Gospodnja, srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja, oči prosvjetljuje.
Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji, svi jednako pravedni.
Dragocjeniji od zlata, zlata čistoga;
slađi od meda, meda samotoka.

Drugo čitanje 1Kor 1, 22-25
Propovijedamo Krista raspetoga:
ljudima sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost.

Braćo!
Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
a mi propovijedamo Krista raspetoga:
Židovima sablazan, poganima ludost,
pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista,
Božju snagu i Božju mudrost.
Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi
i slabo Božje jače je od ljudi.

Pjesma prije Evanđelja Iv 3, 16
Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni

Evanđelje Iv 2, 13-25
Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: “Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.” Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: “Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?” Odgovori im Isus: “Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.” Rekoše mu nato Židovi: “Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići”? No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.