KVATRE

KVATRE ili četverovremena su dani u kojima se Crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, djelima pokore i ljubavi na velike nakane Crkve. To su pokornički dani u kojima se želi na intenzivniji način susresti Boga u molitvi, djelima milosrđa prema bližnjima i na razne druge načine.
Kvatre su najvjerojatnije nastale u Rimu još u doba rimskog carstva iz nastojanja Crkve da učini nešto da se spriječe rimske poganske svečanosti. Naime, iako je kršćanstvo 380. g.proglašeno državnom religijom, poganski Rim nastavio je održavati svoje svečanosti vezane uz poljoprivredne poslove. I dalje su slavili sjetvu, žetvu i berbu u skladu sa poganskim običajima. Crkva je preuzela te običaje i dala im kršćanski sadržaj. Dodala je još i četvrti termin tako da je svako godišnje doba imalo tjedan posvećen molitvi, postu i dobrim djelima.

Zovu se kvatre po lat. riječi quater što znači četiri puta. Širenjem rimske liturgije širile su se i kvatre. Papa Grgur VII. je na rimskoj sinodi 1078. godine odredio i kvatrene termine koji vrijede i danas osim jedne male preinake: prvi korizmeni tjedan, zatim tjedan nakon Duhova (Pedesetnice), nakon blagdana Uzvišenja sv. Križa (14. rujna) i tjedan nakon sv. Lucije (13. prosinca). Prema novim odredbama zimske kvatre moraju biti prije 17. prosinca, da se ne bi preklapale s danima intenzivne priprave za Božić.

U kvatrenom tjednu slavi se u srijedu, petak i subotu.

Termini i nakane kvatri su slijedeći:

1. PROLJETNE KVATRE slave se u srijedu, petak i subotu u tjednu poslije Čiste srijede. Nakana posta i molitve je pokora i obraćenje ( što je u skladu sa korizmenim vremenom).

2. LJETNE KVATRE slave se u srijedu, petak i subotu poslije blagdana Duhova. Posvećene su molitvi i postu za zaštitu usjeva, za urod zemlje i posvetu ljudskog rada.

3. JESENSKE KVATRE slave se u srijedu, petak i subotu poslije blagdana Uzvišenja sv. Križa ( 14.09.), a nakana posta i molitve je kršćanski odgoj mladeži i svećenička i redovnička zvanja.

4. ZIMSKE KVATRE slave se u srijedu, petak i subotu tako da ta subota bude 16.12. ili u tjednu prije, da se ti dani ne bi preklapali s danima intenzivne priprave za Božić. Nakana molitve i posta je kršćanska dobrotvornost i zahvalnost Bogu za njegova dobročinstva.

Te termine i nakane može svaka biskupska konferencija prilagoditi potrebama svog naroda. Hrvatska biskupska konferencija odredila je upravo ovako kako je gore navedeno. Svi vjernici su pozvani da kvatrene dane intenzivnije posvete molitvi, djelima pokore i ljubavi na određenu nakanu.