DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

Liturgijska čitanja  Druge nedjelje po Božiću predstavljaju nam Isusa Krista, utjelovljenu Riječ Božju, kao lice Boga nevidljivoga.

Prije početka svijeta i povijesti spasenja ljudskoga roda Bog je šutio i prebivao u sjaju svoje vječnosti, beskonačnosti i potpunog savršenstva. Ali budući da je Bog po svojoj naravi sama ljubav, a ljubav znači susret s drugim i darivanje sebe drugima,  iz Božjih usta izašla je Mudrost Božja koja je počela stvarati svijet i čovječanstvo.

Prvo čitanje – Sir 24,1-2. 8-12

Starozavjetni mudrac Sirah govori nam o Mudrosti kao osobi. Ona je stvaralačka Riječ, pojavljuje se u stvaranju, upravlja svijetom, posebno vodi narod izraelski. Njeno je očitovanje mnogostruko. Ona nam otkriva Boga, njegova nevidljiva svojstva, vječnu moć i božanstvo. Ona ima osobni karakter. U duhu razvoja objave prepoznajemo je u Riječi koja postaje tijelom, “utjelovljena Mudrost”.

Drugo čitanje – Ef 1,3-6. 15-18

Poslanica Efežanima počinje pjesmom hvale i zahvaljivanja Bogu Ocu koji nam je dao puninu svakog blagoslova u Kristu, Sinu blagoslovljenog Boga. Posebno ističe izabranje: “u njemu nas izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i neporočni pred njim”, što je sažetak kršćanskog života i duhovnosti, svetosti koja se može održati pred samom Božjom svetošću na sudu. Zatim predodređenje: “u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu”. Posinovljenjem pritjelovljujemo se Kristu, postajemo dionici Božjeg posinstva kao Krist po naravi.

Evanđelje – Iv1,1-5. 9-14

Današnje sveto Evanđelje po Ivanu govori nam da je Isus Krist, ta utjelovljena Riječ Božja, jedina i prava mudrost Božja, koji nam otkriva ne samo svetu volju Očevu već i samoga Boga Oca. On je Riječ Božja koja je tijelom postala i nastanila se među nama jer u Njemu Bog «nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima» (Ef 1,3).

On kao Riječ Božja jest utjelovljena Mudrost Božja koja nam otkriva Boga Oca. Bog se je od postanka svijeta više puta i u više navrata preko svojih slugu i proroka objavljivao ljudskome rodu, ali uvijek je ostao nevidljiv u tajni svojega otajstva i nedokučiv i neizreciv u slavi svoje moći. Ali jednoga dana Bog se je potpuno otkrio i progovorio je ljudima jasno i glasno. To se je dogodilo u Isusu iz Nazareta. Isus Krist je ta Riječ Božja kojom je Bog progovorio ljudima. Sadržaj te Riječi jest Bog sam u svetoj osobi, to je Druga Božanska Osoba. Bog kojega je Isus otkrio ljudima jest Bog ljubavi; tj. Trojstvo ljubavi: Otac milosrdni koji u svojemu Duhu Ljubavi voli i ljubi čovjeka i želi ga spasiti u Jedinorođenome Sinu Svojemu.

MISNA ČITANJA