CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE (C) – misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 50, 4-7

Čitanje knjige proroka Izaije
 
Gospodin Bog dade mi jezik vješt
da znam riječju krijepiti umorne.
Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici
Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti.
 
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: 22, 8-9.17-20.23-24

Pripjev: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Svi koji me vide, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«

Opkolio me čopor pasa,
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge,
sve kosti svoje prebrojiti mogu.

Razdijeliše među se haljine moje
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!

A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje,
hvalit ću te usred zbora.
»Koji se bojite Gospodina, hvalite njega!
Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«

 

Drugo čitanje: Fil 2, 6-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus, trajni lik Božji,
 nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo prigne svako koljeno
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.
I svaki će jezik priznati:
»Isus Krist jest Gospodin!« –
– na slavu Boga Oca.
 
Riječ Gospodnja
 
 
Evanđelje Lk 22, 14 – 23,56

Muka Gospodina našega Isusa Krista.