Cvjetnica – misna čitanja

Prvo čitanje Iz 50,4-7

Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin mi dade jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne.
Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
Gospodin Bog uho mi otvori: ne protivih se niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže, zato se posramiti neću.
Zato učinih svoj obraz k’o kremen i znam da se neću postidjeti.

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam – 22, 8-9.17-18a.19-20.23-24

Pripjev: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Svi koji me vide, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«

Opkolio me čopor pasa,
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge,
sve kosti svoje prebrojiti mogu.

Razdijeliše među se haljine moje
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!

A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje,
hvalit ću te usred zbora.
»Koji se bojite Gospodina, hvalite njega!
Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«

 

Drugo čitanje Fil 2,6-11

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.
I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja