5. NEDJELJA KROZ GODINA (A) – misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 58, 7-10

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:
»Podijeli kruh svoj s gladnima,
uvedi pod krov svoj beskućnike,
odjeni onog koga vidiš gola
i ne krij se od onog tko je tvoje krvi.
Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost
i zdravlje će tvoje brzo procvasti.
Pred tobom će ići tvoja pravda,
a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom.
Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit,
kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’
Ukloniš li iz svoje sredine jaram,
ispružen prst i besjedu bezbožnu,
dadeš li kruha gladnome,
nasitiš li potlačenog,
tvoja će svjetlost zasjati u tmini
i tama će tvoja kao podne postati.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: 112, 4-8a.9

Pripjev: Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.

Dovijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce
uzdajuć se u Gospodina.

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

 

Drugo čitanje: 1Kor 2, 1-5

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom
ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje
jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista,
i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju.
I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim
riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage
da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj,
nego na snazi Božjoj.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 5, 13-16

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti?
Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.
Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.
Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.