33. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje – Dn 12, 1-3

Čitanje Knjige proroka Daniela

U ono će vrijeme ustati Mihael,
knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda.
Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše
otkako je ljudi pa do toga vremena.
U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti –
– svi koji se nađu zapisani u Knjizi.
Tada će se probuditi mnogi koji snivaju
u prahu zemljinu: jedni za vječni život,
drugi za sramotu, za vječnu gadost.
Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod,
i koji su mnoge učili pravednosti,
kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 16, 5.8-11
Pripjev: Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Gospodin mi je svagda pred očima
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče duša,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Drugo čitanje Heb 10, 11-14.18

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijehâ.
A Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji
ne podlože za podnožje nogama njegovim. Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.
A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mk 13, 24-32

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima: »U one dane, nakon velike nevolje,
sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati
i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega
gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.
I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra,
s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi!
Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu.
Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima!
Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.
Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.
A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu,
ni Sin, nego samo Otac.«

Riječ Gospodnja.