30. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje Jr 31, 7-9

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin: »Kličite od radosti Jakovu, podvikujte prvaku narodâ!
Objavljujte, uznosite, navješćujte: Gospodin spasi narod svoj, ostatak Izraelov!
Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje:
s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje: vraća se velika zajednica.
Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam!
Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti,
jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 126, 1-6
Pripjev: Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
Silna im djela Gospodin učini!«
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući,
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje Heb 5, 1-6

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sâm zaogrnut slabošću.
Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.
Tako i Krist ne proslavi sâm sebe postavši svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mk 10, 46-52

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona,
kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.
Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati:
»Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!«
Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše:
»Sine Davidov, smiluj mi se!«
Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!«
I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!«
On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu.
Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?«
Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.«
Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!«
I on odmah progleda i uputi se za njim.
Riječ Gospodnja.