3. nedjelja kroz godinu (B)

RADOSNI KRŠĆANI

Božjem pozivu treba se odazvati. Valja nastojati okajati što nije bilo dobro u prošlosti, te odlučiti ubuduće živjeti zaista pravim kršćanskim životom, kao djeca Božjega kraljevstva, kao djeca svete Majke Crkve. Na tom putu pravog, kreposnog kršćanskog života ima mnogo zapreka i napetosti. A jedna takva velika zapreka jest i obzir ljudski, strah od ljudi, što će ljudi reći. Mlaki, zli kršćani svakog revnog i dobrog kršćanina odvraćaju od dobra (Sv. Augustin). Da bismo postali Božji prijatelji i ušli u njegovo kraljevstvo, ne možemo se osloniti sami na sebe i računati na svoje vrline. Valja nam otvoreno priznati svoje nedostatke.

Obratite se

1. čitanje – Svaki čovjek koji sluša Božju riječ te mu je žao za zlo je počinio, a spremno prihvaća obraćenje, prima Božje oproštenje.

Psalam Pripjev izražava temelju molitvu čovjeka koji želi napredovati u obraćenju: “Pokaži mi, Gospodine, svoje putove!” Život s Bogom prikazuje se na slici puta. Kršćanska svetost nikada nije ovdje na zemlji dosegnuta. Prvu strofu ovoga Psalma mogli bismo moliti kao i svagdašnju molitvu.

Kršćanin u ovom svijetu

2. čitanje – Pavao nas uči ne samo da iščekujemo skori Kristov dolazak već da se neprestano trudimo kako u sebi ostvariti božju sliku.

Prihvatimo evanđelje

Evanđelje – Prolazeći uz Galilejsko more, Isus “ugleda” Šimuna i Andriju, potom “ugleda” Jakova i brata mu Ivana. Poziv započinje Isusovim pogledom, susretom, Vjera je odgovor na Božji pogled, na spoznaju da nas je Bog susreo u našem životu. Zato odaziv vjere ne staje u riječi i u znanje; odaziv bogu traži “slijediti njegov pogled”, hoditi njegovim putem, kako bismo imali “oči vjere”. Kršćani kao Kristovi učenici pozvani su da rade na oslobađanju ljudi naviještanjem radosne poruke spasa. AMEN!

 Isus zove

Misna čitanja