29. NEDJELJA KROZ GODINU (A) – misna čitanja

Prvo čitanje Iz 45, 1.4-6

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin o Kiru,
pomazaniku svome:
»Primih ga za desnicu
da pred njim oborim narode
i raspašem bokove kraljevima,
da rastvorim pred njim vratnice,
da mu nijedna vrata ne budu zatvorena.
Radi sluge svog Jakova
i Izraela, svog izabranika,
po imenu ja te pozvah,
imenovah te premda me znao nisi.
Ja sam Gospodin i nema drugoga;
osim mene Boga nema.
Iako me ne poznaš, naoružah te:
nek se znade od istoka do zapada
da izvan mene sve je ništavilo:
Ja sam Gospodin i nema drugoga!«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam Ps 96, 1.3-5.7-10ac
Pripjev: Dajte Gospodinu slavu i silu!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ,
a Gospodin stvori nebesa!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove!

Poklonite se Gospodinu
u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje,
narodima pravedno upravlja.«
Drugo čitanje: 1Sol 1, 1-5b

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ
u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu.
Milost vam i mir!
Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas
i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama
spominjući se vaše ­djelotvorne vjere,
zauzete ljubavi i postojane nade
u Gospodinu našem Isusu Kristu,
pred Bogom i Ocem našim.
Svjesni smo, braćo od Boga ­ljubljena,
vašeg izabranja jer evanđelje naše
nije k vama došlo samo u riječi
nego i u snazi,
u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mt 22, 15-21

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?« Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«

Riječ Gospodnja.