28. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje Mudr 7, 7-11

Čitanje Knjige Mudrosti

Pomolih se i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređi­vati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.
A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 90, 12-17
Pripjev: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!

Neka se na slugama tvojim
pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega,
nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje Heb 4, 12-13

Čitanje Poslanice Hebrejima

Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Mk 10, 17-30

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:
»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?«
Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? ­ Nitko nije dobar doli Bog jedini!
Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
Ne otmi! Poštuj oca ­svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.«
Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje!
Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu.
A onda dođi i idi za mnom.«
On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljev­stvo Božje!«
Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ­ponovi:
»Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?«
Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«
Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve osta­vismo i pođosmo za tobom.«
Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca,
ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu,
s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«

Riječ Gospodnja.