26. NEDJELJA KROZ GODINU (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje – Ez 18, 25-28

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin:
»Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam – Ps 25,4b-9

Pripjev: Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje – Fil 2,1-5

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo:
Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja,ima li kakva zajedništva Duha,
ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite,istu ljubav njegujte, jednodušni,
jedne misli budite;
nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego – u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe;
ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!
Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje – Mt 21,28-32

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim:
»Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina.
Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’
On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode.
Priđe i drugomu pa mu reče isto tako.
A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode.
Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.«
Nato će im Isus:
»Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!
Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste,
a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste,
ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

Riječ Gospodnja.