19. nedjelja kroz godinu (B)

Svako živo biće uzdržava se i raste hraneći se. Isto vrijedi za nadnaravni kršćanski život. Isus ostvaruje slike Starog zavjeta i proglašuje da je on živi kruh koji je s neba sišao. Oni koji uz njega prianjaju vjerom moraju živjeti Božjim životom.

Ilija ide na brdo

1. čitanje – Horeb je jedan od sinajskih vrhova na kojem je Mojsije primio zakon i gdje je sklopljen savez s Bogom. Tamo bježi Ilija pred bijesom Jezabele. Obeshrabren, ponovo je bio ojačan tajanstvenom hranom, slikom euharistije.

Psalam – Psalam 34 je „Pohvala božanske pravde.“ Psalam je Davidov i David slavi i hvali pravednoga Boga koji mu uvijek pristupa u pomoć: „Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, … Nek se Gospodinom duša moja hvali …“ Psalam 34 pjeva o pobožniku kojega Bog uvijek štiti. „Tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.“ Psalam potvrđuje istinitost da se usred svih nedaća i nesigurnosti Gospodin pokazuje kao osloboditelj i spasitelj. To je ujedno svjedočanstvo upućeno svima, osobito siromašnima, onima kojima nema tko pomoći, kao i svima koji su ponizni pred Gospodinom. Nema situacije koja je Bogu strana i nemoguća. „Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin: blago čovjeku koji se njemu utječe!“ Za nas kršćane isti ovi znakovi navješćuju „kruh živi“ koji je sišao s neba. Upućuju na Euharistiju kao vrhunski oblik Božje brige za svojega pobožnika, za zajednicu svojih vjernika, za Crkvu.

Ići za Kristom i nasljedovati Boga

2. čitanje – Pavao kršćanima predlaže jedini uzor prave svetosti: samog Boga koj nam je objavljen u Isusu Kristu. Kao što nam je Bog oprostio i uzljibo nas, opraštajmo i ljubimo jedni druge. Takav ima biti novi život onih koji su vjerom povezani s Kristom.

Živi kruh s neba

Evanđelje – Isus odgovara onima koj ne žele priznat njegovo božansko porijeklo. Vjera, dar Božje milosti, poduvjet je da prihvatimo Isusa kao živi kruh, izvor vječnog života s nama. AMEN!

MISNA ČITANJA