16. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje Jr 23, 1-6

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje” – riječ je Gospodnja!.
Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj:
“Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih.
Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – riječ je Gospodnja.
I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio
i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se.
I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti” – riječ je Gospodnja.

“Evo dolaze dani – riječ je Gospodnja –
podići ću Davidu izdanak pravedni.
On će vladati kao kralj i biti mudar
i činit će pravo i pravicu u zemlji.
U njegove će dane Judeja biti spašena
i Izrael će živjeti spokojno.
I evo imena kojim će ga nazivati: ‘Gospodin, Pravda naša.’

Riječ Gospodnja

 

Psalam Ps 23 (22), 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pripjev: Gospodin je pastir moj:  ni u čem ja ne oskudijevam!

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje Ef 2, 13-18

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!  Sada, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu – po Krvi Kristovoj.  Doista, on je Mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.  Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka  te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.

Riječ Gospodnja

Evanđelje Mk 6, 30-34

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:  Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali.  I reče im: “Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.” Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti.  Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu.  No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.

Riječ Gospodnja