od Kristina na 3 svibnja, 2020

Dragi župljani,

nakon dužeg vremena ove nedjelje konačno smo u zajedništvu mogli slaviti svetu Misu, naravno pridržavajući se Odredbi iz Pisma kardinala Josipa Bozanića o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika u novim okolnostima pandemije Covid-19, te preporuka HZJZ.

Zahvaljujem svim župljanima na angažmanu prilikom provođenja mjera zaštite, kao i pridržavanju istih, te vas pozivam da u mjesecu svibnju posebno častimo Blaženu Djevicu Mariju, našu Zagovornicu i Tješiteljicu.

Od sljedeće nedjelje pa do opoziva  nedjeljne mise biti će na vanjskom prostoru kod osnovne škole i to u 8:00, 9:30 i 11:00. 

Vaš župnik Josip

 

Pismo kardinala Josipa Bozanića o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika u novim okolnostima pandemije Covid-19

Izvadak iz odredbi:

1. Od župnika i voditelja zajednica zahtijevaju se određene obredne prilagodbe u oblikovanju slavlja, naročito rasporeda u prostoru, te osiguravanje primjerene higijenske razine. U organizaciji slavlja bit će potrebna zauzetost i pomoć vjernika, što će dodatno jačati vrijednost Crkve kao otajstvene obiteljske zajednice. Uz to, potrebno je više strpljenja, dogovora i osjetljivosti za bližnje.

2. Potrebno je utvrditi koliko ljudi određeni liturgijski prostor može primiti, poštujući propisanu međusobnu udaljenost.

3. Ako je moguće, neka se ozvuči prostor izvan crkve, radi lakšega sudjelovanja vjernika koji, zbog ograničenoga broja, ne mogu biti u crkvi, nego žele sudjelovati na slavlju izvan nje, poštujući propisanu udaljenost.

4. Neka se u crkvama označe sva predviđena mjesta za vjernike koja trebaju biti propisano udaljena. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra.

5. Ondje gdje postoji mogućnost i potreba, moguće je svete mise slaviti na otvorenom, uz držanje mjera fizičkog razmaka.

6. Neka se vrata crkve drže otvorena da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku/izlasku iz crkve.

7. Neka se u crkvama vodi pojačana briga o higijeni, prozračivanju i čišćenju. Svećenici neka paze na poštivanje potrebnih higijenskih odredaba glede liturgijskoga posuđa i drugih predmeta s kojima su u doticaju.

8. Neka posude za blagoslovljenu vodu na ulazima u crkve i dalje ostanu prazne.

9. Neka se za vrijeme svete mise ne skuplja milostinja, a vjernici mogu ostaviti svoj prilog u prigodno postavljenoj košarici na određenom mjestu u crkvi.

10. Neka se u obredu pružanja mira i nadalje ne koristi gesta pružanja ruke.

11. Članovi pjevačkog zbora neka održavaju propisani razmak.

12. U organiziranju pričešćivanja, neka se pazi:
a) da pričest po mogućnosti dijeli samo svećenik predvoditelj, odnosno samo jedan djelitelj, noseći odgovarajuću zaštitnu masku;
b) da svećenik prije samoga pričešćivanja dezinficira ruke;
c) da se pričest dijeli isključivo spuštajući hostiju na dlan ruke vjernika, ne dodirujući njihove ruke;

13. Budući da je broj prisutnih vjernika u ovim okolnostima bitno ograničen, neka se razvidi mogućnost većega broja misa, a svim se svećenicima, ondje gdje postoji takva pastoralna potreba, daje mogućnost da do daljnjega nedjeljom mogu slaviti tri (trinirati), a svagdanom dvije mise (binirati).

14. U dogovoru sa župnim vijećnicima ili drugim suradnicima, moguće je napraviti unaprijed određeni raspored, kada bi tko došao na euharistijsko slavlje, kako bi se izbjegao nepotreban metež.

15. Neka se za ispovijed koristi prostor (pokrajnja kapela, sakristija, dvorana), gdje je moguće ostvariti potreban fizički razmak. Važno je da drugi vjernici mogu vidjeti i svećenika i vjernika, a da budu dovoljno udaljeni da ne mogu čuti njihovu komunikaciju. Neka ispovjednik i pokornik nose zaštitne maske.

16. O slavljima ostalih sakramenata i drugih obreda uslijedit će posebne upute.

17. Ove odredbe stupaju na snagu u subotu 2. svibnja 2020. godine, a vrijede do opoziva ili drugačije odredbe.

—————————————–

PETA VAZMENA NEDJELJA (A)

„Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.“ Apostol Petar je tu poslovicu primijenio na uskrslog Krista. Krist je od velikih bio odbačen, ali ga je nebeski Otac postavio za kamen temeljac, ugaoni i živi za gradnju novoga duhovnog hrama – od živoga duhovnog kamenja onih koji vjeruju u njega i koji su tu vjeru posvjedočili primajući krštenje. Crkva je narod Božji. Crkva je prvobitno duhovna građevina, čiju povezanost i stabilnost jamči „Zaglavni Kamen“ – Uskrsli Krist.

Prvo čitanje Dj 6,1-7

Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

Prvo čitanje izvještaj je Djela apostolskih o izboru sedmorice jeruzalemskih povratnika iz inozemstva za služitelje ili đakone koji će Dvanaestorici pomagati u vođenju crkvene zajednice. Dvanaestorica su uvidjela potrebu za uvođenjm služiteljske ili đakonske službe. Njihova je prvobitna zadaća bila briga o bolesnima i siromašnima u vjerničkoj zajednici, te da pravedno dijele crkvena dobra.Tako Bog po njima na neki način objavljuje svoju pravednost pred svim narodima. I danas nakon II. Vatikanskog Sabora đakoni idu upravo s tom službom među narode da svojim životom svjedoče ljubav Kristovu prema svakom čovjeku. Đakonska služba se s vremenom proširila i na propovijedanje te dijeljenje krštenja, pričesti i prisustvovanja ženidbi vjernika.

Drugo čitanje – 1Pt 2,4-9

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo.

Drugo čitanje odlomak je iz Prve Petrove poslanice u kojem prikazuje uzvišenost i odgovornost kršćanskoga vjerničkog poziva. Svi smo mi izabrani da Boga upoznamo i navijestimo svijetu njegova čudesna djela. A to svoje poslanje ne možemo izvršiti bez Krista. Da bismo izvršili tu ulogu, a to je svećenička uloga, Isus nas okuplja oko sebe kao živo kamenje zgrade njegove Crkve kojoj je On sam ugaoni kamen.

Evanđelje Iv 14,1-12

Ja sam put i istina i život.

Današnje Evanđelje dio je Isusova govora na oproštajnoj večeri u kojem se predstavlja kao Put, Istina i Život.

Gospodin je jedini put koji vodi u nebo. Tko želi pronaći Boga i postići svoj zadnji cilj mora se držati Krista, vjerovati u njega i slijediti ga. Zato je Gospodin naš put, jer je On istina i život. On nam objavljuje svu istinu o Bogu. A Bog je izvor i norma sve istine i o čovjeku. Istina je sve što nas Isus uči i na istini njegova nauka treba ocijeniti naš život i život svakoga čovjeka.

Budući da je Krist jedina prava istina, vjerovati u kršćansku istinu ne znači samo držati istinitima vjerske tvrdnje, nego najdublje uz njega prianjati i njemu se izručiti. Tako naša vjera dotiče neposredno samoga Krista, jer vjera je osobno općenje s Isusom. Stoga je vjera živa tek po ljubavi, jer se predanje osobnom Kristu ostvaruje samo u ljubavi.

Krist je život. Od njega izlazi svaki život, u svemu što je stvoreno nema drugoga pravoga života do onoga koji dolazi od Krista. On je kao Stvoritelj i Otkupitelj izvor svakoga naravnoga i nadnaravnoga života. A sveta Euharistija u našem vjerskom životu je mjesto gdje Krist osobno i životno ulazi u naš život da nam donese sve darove svoga otkupljenja. Euharistija je »tajna vjera« u kojoj je uključena sva istina o Kristu, to je tajna njegovog života i smrti. Dar svete Euharistije nama je život, jer u njoj nam se daruje sam Krist koji je naše spasenje i naš vječni život.

MISNA ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: