Sveti Josip

Sveti je Josip Isusu osigurao potomstvo iz Davidova roda. Ta Josipova uloga naročito je istaknuta u Isusovu rodoslovlju koje su nam ostavili Matej i Luka. Josip spada među praoce. Stoga evanđelje i govori o “snovima” – koji se često spominje u povijesti praotaca. Time Bog ljudima priopćava svoje nakane. Kao što je Ivan Krstitelj posljednji od proroka, Josip je posljednja biblijska ličnost na kojoj se Božja objava očituje u “snima”. Ta sličnost s praocima još više dolazi do izražaja u Josipovu bijegu u Egipat. Tako se na njemu i Isusu ostvaruje novi izlazak. Končano, Josip je glava obitelji u kojoj se ostvarilo utjelovljenje Sina Božjega. U toj obitelji ljudi svih vremena mogu otkriti veličinu malog života koji je stavljen u službu Božjeg nauma.

Obećanje Mesiji

1. čitanje – Izraelova nada u očekivanog mesiju zasniva se na proročanstvu što ga prorok Natan dade Davidu. On će izići iz Davidova potomstva i spasenje izvesti nad Izraelom i cijelim ljudskim rodom.

Abrahamova vjera

2. čitanje – Bog je obećao Abrahamu da će biti otac mnogim narodima. Abraham je povjerovao Božjoj riječi protiv svake ljudske nade. Takva je i Josipova vjera.

Josipova vjera

Evanđelje –  Josip, siguran u Božju vjernost i njegova obećanja, nije posumnjao u čudo što ga Duh Sveti izvede u Mariji. Njegova je vjera slična Abrahamovoj vjeri. Njegova je poslušnost omogućila da Bog ostvari svoj spasiteljski naum s ljudima. AMEN!

MISNA ČITANJA