Misna čitanja – Šesnaesta nedjelja kroz godinu (B)

Prvo čitanje (Jr 23, 1-6)
Skupit ću ostatak svojih ovaca i podići im pastire.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin.
Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj:
“Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada
pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – govori Gospodin. I sam ću skupiti ostatak
svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove:
bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više
neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti” – govori Gospodin.
“Evo dolaze dani – govori Gospodin – podići ću Davidu izdanak pravedni.
On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji.
U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno.
I evo imena kojim će ga nazivati: ’Gospodin, Pravda naša.’”
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 23, 1-6)
Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.
Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Drugo čitanje (Ef 2, 13-18)
On je mir naš, on koji od dvoga čini jedno.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Sada pak, u Kristu Isusu,
vi koji nekoć bijaste daleko dođoste blizu –
– po Krvi Kristovoj.
Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu,
neprijateljstvo razori u svome tijelu.
Zakon zapovijedi s propisima
obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir,
od dvojice sazda jednoga novog čovjeka
te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.
I dođe te navijesti mir vama daleko
i mir onima  blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   (Iv 10, 27)
Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

Evanđelje   (Mk 6, 30-34)
Bijahu kao ovce bez pastira.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Apostoli se skupe oko Isusa
i izvijeste ga o svemu što su činili
i naučavali. I reče im:
“Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto,
i otpočinite malo.”
Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo
pa nisu imali kada ni jesti.
Otploviše dakle lađom na samotno mjesto,
u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše
te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.
Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se
jer bijahu kao ovce bez pastira
pa ih stane poučavati u mnogočemu.
Riječ Gospodnja.